New Page 1
 
 
מה מכיל המאגר ?
לאילו מטרות ניתן להשתמש בנתונים ?
מהי זמינות הנתונים ?
כללים לשימוש נאות בנתונים
באיזו צורה אקבל את הנתונים ?
עלויות ומחירים

מה מכיל המאגר ?

ספרית המאגר מכילה מאות רבות של קבצי נתונים ממוחשבים מסקרים, מחקרים ורשומות מינהליות. אוסף הקבצים מייצג חתך מגוון של תחומי מחקר במדעי החברה - ממדגמים בני 500 תצפיות ועד לקובצי פרט ממפקדי אוכלוסין המכילים למעלה ממליון רשומות כל אחד. רוב הקבצים בנויים מרשומות פרט אנונימיות (נתוני מיקרו) שהשימוש בהם כרוך בעיבוד סטטיסטי של הנתונים. ללא עיבוד סטטיסטי אין לנתוני מיקרו כל משמעות והם נשארים בגדר שורות של מספרים.

בתחום המצרפי עוסק המאגר בעיקר בסדרות מקרו-כלכליות ודמוגרפיות של ישראל וסטטיטיקה גאוגרפית-אזורית. נוסף לכך הוא מייצג מאגרי נתונים גדולים בחו"ל ומסייע ללקוחותיו בארץ לקבל ולהשתמש בנתונים חיצוניים ממקורות כגון IMF, IFS, OECD,ISSP ו-ICPSR. הקטלוג באתר האינטרנט , מתאר, באנגלית, את אוסף הנתונים ומהווה חלון יעיל לחיפוש ואיחזור מידע (metadata) על קבצי הנתונים. תפקיד זהה ממלאת רשימת הקבצים. הודעה על קליטת נתונים מופיעה במה חדש? ומופצת באמצעות רשימת התפוצה DATANET אליה ניתן להצטרף בדף הבית. צוות המאגר ישמח לענות על שאלות שיופנו אליו באמצעות הדאר האלקטרוני, הפקס (02) 5883004 או הטלפון (02) 5883008.

לאילו מטרות ניתן להשתמש בנתונים ?

המאגר מאפשר עריכת ניתוח משני (secondary analysis ) למטרות שונות מאלה שלשמן נאספו הנתונים המקוריים, לדוגמא:
 • למיפוי תכונות, עמדות והתנהגות של אוכלוסיות בהווה ובעבר
 • להשוואה בין ארצות, אזורים, ערים וקהילות; לזיהוי מגמות על פני זמן
 • לבדיקה ואימות של השערות ותאוריות
 • לבדיקת שאלונים וכלי מחקר
 • לעריכת מחקר מתודולוגי על נתונים מובנים (בד"כ סדרות עיתיות)
 • להוראה ותירגול במוסדות להשכלה גבוהה

מהי זמינות הנתונים ?

הקבצים השמורים בספרית המאגר נשארים קנינו הרוחני של הגורם או הפרט שאסף אותם והמשתמש מקבל זכות שימוש בנתונים. לכל קובץ ניתנת דרגת זמינות הנקבעת בתאום עם מקור הנתונים:

דרגת זמינות 1 : כללי שימוש סטנדרטיים של המאגר. ראה "כללים לשימוש נאות בנתונים"
 
דרגת זמינות 2 : המשתמש מתחייב לשמור על כללי שימוש מיוחדים ומקור הקובץ מקבל דווח תקופתי על השימוש בנתוניו.
 
דרגת זמינות 3 : נוסף לכללי השימוש הסטנדרטיים, נדרש אישור בכתב ממקור הקובץ
 
דרגת זמינות 4 : הקובץ נקלט במאגר אך הוא אינו זמין עד שבעליו יסיים את עבודת המחקר שלו וישחרר את הנתונים לשימוש כללי
 
דרגת זמינות 5 : הקובץ זמין למשתמשים מהמוסדות המנויים בלבד
 
דרגת זמינות 6 : קובץ 'רגיש' מבחינת הסודיות הסטטיסטית שמקורו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. השימוש בו מוגבל לחברי סגל מדרגת מרצה ומעלה במוסדות להשכלה גבוהה, שחתמו על הסכם MUC עם הלמ"ס

כללים לשימוש נאות בנתונים

כדי לקבל קובץ מהמאגר, על המשתמש לחתום על התחייבות לשמירה על כללי השימוש בה הוא מתחייב:
 • לא לעשות כל שימוש אחר בנתונים, מלבד למטרה הנקובה בהזמנה
 • לא לנסות לזהות פרטים, משקי בית או עסקים מתוך הנתונים
 • לא למסור, למכור או להעביר, בכל דרך שהיא, את הנתונים או חלקים מהם לאדם אחר
 • לדאוג לכך שהנתונים (קוד משתמש, שמות הקבצים, דיסקטים, מסמכי ביאור וכדומה) יהיו חסויים כך שהגישה אליהם תתאפשר רק למבקש
 • לדאוג שבכל פרסום המתבסס על הנתונים הנ"ל יצויין מקור הנתונים ותצויין עובדת קבלתם באמצעות מאגר הנתונים של מדעי החברה באוניברסיטה העברית .
  Israel Social Science Data Center (ISDC), The Hebrew University of Jerusalem

כאשר הנתונים נדרשים לצורכי הוראה, יחתום המורה על טופס ההתחיבות וידאג להחתים את התלמידים על טפסים דומים. כאשר נדרש אישור מיוחד ממקור הקובץ (רמת זמינות 3), המאגר יפנה למקור הנתונים, בשם המבקש. לקוח המבקש לעשות שימוש חוזר בנתונים שקיבל בעבר למטרת מחקר שונה, ישלח הזמנה חדשה.

באיזו צורה אקבל את הנתונים ?

פורמט: רוב קבצי המיקרו נשמרים ונמסרים בפורמט ASCII המוכר ע"י כל מערכות החומרה והתוכנה. כדי להקל על השימוש בנתונים מספק המאגר, יחד עם קובץ הנתונים והתיעוד, גם תוכנית סטטיטיסטית מוכנה לקריאת הקובץ ב- SAS , SPSS או STATA . נתוני מקרו נמסרים לרוב בפורמט EXCEL .

חבילת הנתונים טיפוסית כוללת :
קובץ/קובצי נתונים בפורמט ASCII
רשימת משתנים לכל סוג רשומה
תוכנית SPSS, SAS או STATA הכוללת שמות משתנים וערכים, הגדרת חסרים וכד'
Codebooks - סווג משלחי יד, ארצות לידה וכד'
תאור הקובץ מהקטלוג (abstract)
שאלון הסקר, בד"כ בפורמט pdf.

מדיה: המאגר משגר למשתמש את קבצי הנתונים והתיעוד הנלווה באמצעות:
הדואר האלקטרוני
שרת FTP
תקליטור (CD-ROM)

הזמנה של קובץ אחד או מספר קבצים קטנים משוגרת בד"כ, לאחר כווץ נפח הקבצים בתוכנת winzip, בדאר האלקטרוני. קבצים גדולים מועברים לשרת FTP anonymous והמשתמש מתבקש להעתיק את הקבצים שהזמין בתוך שבועיים. הזמנות המורכבות ממספר רב של קבצים או הזמנות למוצרי נתונים של המאגר, נמסרות על גבי תקליטור. המשתמש יכול לציין בהזמנה את המדיה המועדפת עליו אך, מסיבות טכניות, המאגר אינו יכול להתחייב למלא את הבקשה.

עלויות ומחירים

קליטת קבצים חדשים ושימור מאגר נתונים במצב זמין לאורך זמן, כרוכים בעלות גבוהה, אשר 90% ממנה מוקדש להוצאות קבועות. יתרה מכך, המאגר משלם ללמ"ס תמלוגים עבור קבצי נתונים שמקורם בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לפיכך גובה המאגר תשלום עבור השרותים שהוא מספק. האוניברסיטאות בישראל קשורות למאגר בהסדרי מנוי שנתי המאפשרים למורים ולתלמידים במוסד גישה ושימוש חינם בנתוני המאגר. כך גם מכוני מחקר ומכללות אחדות. ראה את רשימת המוסדות המנויים . משתמשים ממוסדות לא-אקדמיים או שאינם מנויים, בארץ ובחו"ל, משלמים עבור כל שימוש. מחירי הנתונים מבוססים על הקריטריונים האלה:
מחיר רכישת הנתונים ע"י המאגר ( אם נרכש)
נפח הקובץ ומורכבותו
המגזר המשתמש: אקדמי / מסחרי / ציבורי

מחיר הקבצים אינו מכסה ניתוחים ועיבודים סטטיסטיים.
 תאריך עדכון: נובמבר 2003
 
 האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים - 91905 טל. 02-5883008 פקס 02-5883004 · © כל הזכויות שמורות, האוניברסיטה העברית ירושלים.